Tuesday, 10 September 2013

Surah 88{88}
AL-GHASYIYAH (kejadian yang dasyat) 1~26.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Sudahkah datang kepada mu khabar kejadian yang dasyat ?
2. Beberapa jiwa dihari itu, yang tunduk (terhina).
3. Yang berkerja, yang berpenat lelah.
4. Akan terpegang dapati yang sangat panas
5. Akan diberi minum dari mata air yang mendidih.
6. Mereka itu tidak akan dapat makanan melainkan dari duri.
7. Yang tidak menggemuk kan dan tidak mengenyangkan.
8. Beberapa jiwa dihari itu yang bersenang-senang.
9. Yang sentosa lantaran usaha nya.
10. Disyurga yang tinggi.
11. Yang tidak akan mereka dengar padanya perkara yang isa-sia.
12. Yang didalamnya ada mata  air yang mengalir
13. Yang didalamnya ada tempat-tempat peraduan yang ditinggikan.
14. Dan piala-piala yang sedia terletak.
15. Dan bantal-bantal sandaran yang teratur berbaris.
16. Dan hamparan-hamparan yang terbentang.
17. Maka tidakkah mahu mereka melihat kepada unta, bagaimana dijadikan ?
18. Dan (melihat) kepada langit bagaimana ditinggikan ?
19. Dan (melihat) kepada gunung-gunung, bagaimana ditegapkan.
20. Dan (melihat) kepada bumi, bagaimana dihamparkan.
21. Maka ingatlah, kerana engkau itu hanya seorang pengingat.
22. Bukan engkau seorang yang berkuasa atas mereka.
23. Tetapi siapa-siapa yang berpaling dan menolak.
24. Maka Allah akan seksa dia dengan sebesar-besar azab.
25. (Kerana)  sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka.
26. Kemudian, atas (tanggungan) kamilah perhitungan (amal) mereka. 

[Pengenalan][Ringkasan]
[Previous  Surah] [Next Surah] 
ToGo ToBlogger

Twitter,
[] https://twitter.com/N20Semarang

FriendFeed,
[] http://friendfeed.com/sekretariatsmartherbs

Facebook,
[] https://www.facebook.com/SekretariatSSWR

Yahoo Group,
[] http://groups.yahoo.com/neo/groups/modelsmartherb/conversations/messages/13

BlogSpot,
[] http://smartherbsmlm.blogspot.com

Google Site,
[] https://sites.google.com/site/foundersmartherbs 

Google Forum,
[] https://groups.google.com/forum/?hl=en-GB#!topic/N25Rengit/Fs7nnoUzrNY